Thursday, April 14, 2011

Buổi trò chuyện với nhà báo Trương Bảo sơnBuổi trò chuyện với nhà báo Trương Bảo sơn

Ðã gặp nhiều lần trong khu vực nhà tôi, vì bác ở cùng một cách phố... Thời gian qua thật nhanh,đã hơn 24 năm... nhà văn Trương Bảo Sơn, bây giờ có vẻ yếu đi nhiều, nhưng trí nhớ thật sắc bén, điều đó thật hiếm có ở những người tuổi đã vào 90.

La Toàn Vinh: Thưa bác, trước được xem những bài viết về sự quan hệ giữa bác và Họa Sỹ Nguyễn Gia Trí, xin bác cho biết thêm trong các thâm tình ấy..?

Trương bảo Sơn: Tôi quen với HS Nguyễn gia Trí trong thời gian hoạt động ở Trung-Hoa, chúng tôi ngụ trong một căn hộ, thường xuyên trò chuyện với nhau...

LTV: Các vị là người Việt, nhưng hoạt động ở xứ người, nhất là nơi xô bồ, xô bộn như Thượng Hải, bác không sợ mật vụ phát hiện, gây khó khăn sao?

TBS:Xin nói, sinh hoạt vẫn bình thường vì chúng tôi ngụ trong một căn hộ, tầng trên của một đồn cảnh sát Pháp, vì đây là tô giới của người Pháp, nên người bản xứ không can thiệp vào được

LTV:Lúc bấy giờ HS Nguyễn Gia Trí có vẽ gì không, thưa bác?

TBS:Ông ấy vẫn vẽ nhưng không nhiều.

LTV:Còn về Nhà Văn Nhất Linh viết "Xóm cầu Mới" lúc ấy chắc bác biết rõ...?

TBS: Ông ấy viết ... rồi sau đó, viết lại ở Sài-Gòn, nội dung với nhiều nhân vật, cá tính hư cấu khác nhau, nhưng sống trong một xóm nhỏ... Và "Cầu Mới"là một danh từ tự đặt ra, khi về Sài-Gòn mổi tuần chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên...

LTV:Thưa bác, trong biến cố nhà văn Nhất-Linh, tự xử,tự vận, chắc bác biết nhiều hõn ??

TBS:Chỉ trong một, hai ngày trước khi đưa Nhất-Linh ra toà xử, bọn mật thám của chính quyền đệ nhất cộng hòa do Tổng thống Ngô-Đình Diệm lãnh đạo, đã đến bắt nhiều văn hữu thân tín của NL trong đó có cã tôi, sau đó đưa đi quản chế lỏng trong một biệt thư, có tường rào và người canh gác,tất cã hành động của anh em chúng tôi đều được quan sát...

LTV: Như vậy lịnh bắt giam do ai ký thác?(1)

TBS: Mật Thám Ngô đình Diệm đến và bắt bọn tôi đi, hoàn toàn không có một công lệnh hay giấy chứng minh toà án nào cã , họ chở chúng tôi trên một xe bịt kín, và quản chế tại một nõi gần sân bay, vì tôi nghe tiếng lên xuống của phi cõ...

LTV:Thế Taị sao, chỉ bắt những đồng chí của "Tự Lực Vãn Ðoàn" mà không bắt Nhất-Linh???

TBS:Vì đó một hành động có tính toán, tổ chức kỹ càng, họ bắt chúng tôi trước, vì biết anh em chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ NL trong phiên xử đó,nên họ chặt hết vi cánh trước.

LTV:Sau ðó thì sao???

TBS: Biết được NL tự vận, chúng tôi đồng để tang và sau đó bị xử lý, rồi đưa đi Côn Đảo..

LTV:Trong nhóm có một người thi sỹ tên Linh Bảo, bác chắc biết nhiều???

TBS:Tôi biết, tên Linh Bảo được ghép vào bởi chữ cuối của Nhất-Linh và Bảo là tên hôn phu của người ấy...

LTV: Bọn này đọc và biết "Tự Lực Vãn Ðoàn" qua những tác phẩm Văn Học, như vậy, hoạt động của nhóm là thuần Văn Học hay Chính trị, Tôn Giáo v.v

TBS:Nhóm hoạt động chính trị, nhưng dùng văn học, nghệ thuật để chuyên chở đến mọi người... như việc đấu tranh bài trừ tệ đoan xã hội, đem bình đẳng cho con người v.v

LTV: Chúng con mong bác viết nhiều để hiểu thêm nhiều hõn những đối thoại này, gỉa vụ những đều này con đưa lên mạng, bác có ngại những thành phần Pro-Diệm không???

TBS: Tôi không sợ gì cã...

Kính chào bác

La Toan Vinh 2002

(1) sau khi trò chuyện, tôi có đến gặp một số người trong số những người thuộc phe thân Diệm trình bày về việc bắt giam không có lý do, án tòa, và câu trả lời là:" Trong chiến tranh, thành phần đối lập đem xử bắn cũng được, chứ đừng nói đi tù" !!!

Photo Trương Bảo Sơn by La Toàn Vinh. Montréal-1983

No comments: